أمان از بد قولی:

اگر شما عصر جمعه به کسی زنگ بزنید و بگید داریم میاییم خونتون و دوستتون بگه قدم بر چشم ولی ما باید اخر شب بریم کریفور خرید لازم و ضروری داریم از الان که ساعت چهار هست تا نه شب ما در خدمتتونیم ، اگر هم وقت داشتنین با هم میریم، بعد شما بگین ما الان میاییم و تا نیم ساعت دیگه اونجاییم و سه ساعت گذشته باشه و شما هنوز نرفته باشین خونه دوستتون، حقتونه باهات ون چه رفتاری بشه؟ اینجا همین دو روز تعطیلی بود و هزارتااااااا کار برای نوروز، فردا هم که شروع کاری هست، الانم که سر کار دوستمون هستیم، با هزار تا کار مونده و پایان تعطیلی و بد قولی ایرانی ها ایا ما برای نوروز اماده میشیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 11 بازدید